Een zzp-er kan erg lijken op een ‘gewone’ werknemer. Dit kan in voorkomende gevallen tot de situatie leiden dat de rechter de strengere eisen die op grond van het beschermende arbeidsrecht voor de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een (gewone) werknemer gelden, ook zal mee kunnen nemen in de relatie tussen een zzp-er (formeel: opdrachtnemer) en de werkgever (formeel: opdrachtgever).  

Instemming zzp-er met concurrentiebeding mag niet te snel worden aangenomen

In een recent gepubliceerde uitspraak heeft het Gerechtshof Den Haag zich uitgelaten over de al dan niet gebondenheid van een zzp-er aan een concurrentiebeding. De achtergrond hiervan is dat in de wet regels staan over het concurrentiebeding. Deze regels hebben (onder andere) tot doel om de werknemer te beschermen. Bijvoorbeeld over wanneer een concurrentiebeding geacht wordt te gelden tussen partijen.

Formeel gelden deze regels echter niet voor de relatie tussen een opdrachtgever en een zzp-er. Het kan echter voorkomen dat de positie van een zzp-er sterk vergelijkbaar is met die van een werknemer. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de zzp-er gehouden is om de met hem overeengekomen werkzaamheden persoonlijk te verrichten. Het kan ook gebeuren dat de zzp-er in andere opzichten in een soortgelijke positie verkeert als zijn collega’s die werknemer zijn. Denk aan zzp-ers die gebruik kunnen maken van alle kantoorfaciliteiten, net als de andere werknemers: bijvoorbeeld het (kosteloos) kunnen volgen van opleidingen zoals het personeel dat ook kan, het gebruik maken van de computer(s) van de zaak, het (kosteloos) meedoen met de lunch en zelfs aan het net als de collega’s die werknemer zijn, hebben van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

In dit soort situaties kan de rechter de neiging hebben om ook bij de zzp-er rekening te houden met de strengere regels van het arbeidsrecht, zoals dat in de uitspraak van het Gerechtshof ook is gebeurd. Dat heeft in de betreffende procedure ertoe geleid dat het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de zzp-er niet gebonden is aan het concurrentiebeding, waarvan de opdrachtgever stelde dat die was overeengekomen. Het concurrentiebeding was hier opgenomen in een conceptcontract, maar dit contract was nog niet ondertekend en de zzp-er was al wel aan het werk gegaan. In een normale opdrachtgever/opdrachtnemer relatie had dit niet per definitie een probleem moeten zijn, maar in een werkgever/werknemer relatie geldt ter bescherming van de werknemer het zogeheten schriftelijkheidsvereiste.

Meer weten over afspraken met zzp-ers?

Wilt u meer weten over hoe zzp-ers op de juiste wijze kunnen worden ingezet en welke afspraken er kunnen worden gemaakt? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u hierover graag.