Workshops

Agenda (na)zomer/najaar 2021

 • Workshop Arbeidsrecht voor ondernemers en HRM: “De juridische ins en outs van thuiswerken” –  woensdag 15 september 2021 (15.00 – 17.00 uur).
 • Workshop Arbeidsrecht voor ondernemers en HRM: “Actualiteiten ontslagrecht met voorbeelden uit de praktijk” – woensdag 13 oktober 2021 (15.00 – 17.00 uur).
 • Workshop Arbeidsrecht voor ondernemers en HRM: “Ziekteverzuim en re-integratie” – woensdag 17 november 2021 (15.00 – 17.00 uur).
 • Workshop Arbeidsrecht voor ondernemers en HRM: “Aanpassen van arbeidsvoorwaarden en (verworven) rechten” – woensdag 15 december 2021 (15.00 – 17.00 uur).

Workshops voor werkgevers en HRM

Advocatenkantoor Tavasszy houdt u graag up-to-date over belangrijke ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Dat doen wij door een sparring partner te zijn voor onze vaste cliënten en relaties. Ook organiseren wij workshops over actuele onderwerpen, zoals u die in de agenda kunt zien.

Wilt u verdere verdieping in een specifiek onderwerp? Dan kunnen wij voor u een workshop organiseren over één of meer specifieke thema’s in het arbeidsrecht.

De workshops voor werkgevers en HRM zijn bedoeld om kennis over te dragen en te delen over de theorie (de regels) en de praktijk (de letterlijke praktijk van alledag maar ook de gerechtelijke uitspraken en nieuwe ontwikkelingen) van het omgaan met personeel. Individuele vragen kunnen ook aan bod komen. Naast dit alles kan ook aan bod komen wat nu een energie- en kostenefficiënte en effectieve benadering kan zijn van een probleem. Er zijn altijd meerdere keuzes denkbaar en om die reden wordt ook ingegaan op de verschillende mogelijkheden die bij een probleem of onderwerp behoren en op de daarbij behorende risicoprofielen en kansen op ‘winst’ (juridisch, tijd, geld, energie).

In de workshops wordt, waar nodig, aandacht besteed aan de positie van de HRM medewerker of -adviseur en hoe die kan adviseren over een te volgen gedragslijn en het maken van effectieve keuzes.

Onderwerpen voor workshops

Onderwerpen voor workshops zijn onder andere:

 • De do’s en de dont’s bij dreigend ontslag.
 • Grip hebben op het personeelsdossier.
 • Het nieuwe ontslagrecht onder de WWZ en de WAB: maatregelen, vereenvoudigingen en complicaties.
 • Special: de cumulatiegrond als nieuwe ontslaggrond. Wat zijn de mogelijkheden?
 • Aannemen van medewerkers: voorbeeldcontracten, alle noodzakelijke afspraken, arbeidsvoorwaarden.
 • Rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemer bij ziekte.
 • Dossieropbouw: voorbereiding, praktische tips en opbouw.
 • Hoe om te gaan met disfunctioneren van een medewerker?
 • Rechten en verplichtingen bij oproepcontracten.
 • Concurrentiebeding, relatiebeding en andere bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst.
 • Werken met zzp-ers.
 • Medezeggenschap bij bedrijven tot 50 medewerkers – kansen en valkuilen.
 • Onderhandelen bij ontslagzaken.
 • Vaststellingsovereenkomsten: beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
 • Wijzigen van arbeidsvoorwaarden.
 • Reorganisatie.
 • Diverse soorten procedures en mogelijke scenario’s.
 • Vragenvuur: 60 minuten onbeperkt vragen stellen en brainstormen over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen.