Workshops

Agenda voorjaar/zomer 2023

Workshop Arbeidsrecht voor werkgevers en HRM: “De nieuwe regelgeving  over voorspelbare arbeidsvoorwaarden met nadruk op studiekosten en nevenwerkzaamheden: welke rechtspraak is er inmiddels? En: tips & trucs” –  woensdag 31 mei 2023 (15.00 – 17.00 uur).

Workshop Arbeidsrecht voor werkgevers en HRM: “Actualiteiten ontslagrecht met voorbeelden uit de praktijk” – woensdag 28 juni 2023 (15.00 – 17.00 uur).

Workshop Arbeidsrecht voor werkgevers en HRM: “Integriteitszorg, integriteitsbeleid en handhaving” – woensdag 12 juli 2022 (15.00 – 17.00 uur).

Workshop Arbeidsrecht voor werkgevers en HRM: “De geheimen van de smid: de diverse belangen en standpunten bij ontslagonderhandelingen” – woensdag 30 augustus 2023 (15.00 – 17.00 uur).

Workshops voor werkgevers en HRM

Advocatenkantoor Tavasszy houdt u graag up-to-date over belangrijke ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Wilt u verdere verdieping in een specifiek onderwerp? Advocatenkantoor Tavasszy verzorgt graag voor u een workshop of een informatiesessie over één of meer specifieke thema’s in het arbeidsrecht.

De workshops voor werkgevers en HRM zijn bedoeld om kennis over te dragen en te delen over de theorie (de regels) en de praktijk (de letterlijke praktijk van alledag maar ook de gerechtelijke uitspraken en nieuwe ontwikkelingen) van het omgaan met personeel. Individuele vragen kunnen ook aan bod komen. Naast dit alles kan ook aan bod komen wat nu een energie- en kostenefficiënte en effectieve benadering kan zijn van een probleem. Er zijn altijd meerdere keuzes denkbaar en om die reden wordt ook ingegaan op de verschillende mogelijkheden die bij een probleem of onderwerp behoren en op de daarbij behorende risicoprofielen en kansen op ‘winst’ (juridisch, tijd, geld, energie).

In de workshops wordt, waar nodig, aandacht besteed aan de positie van de HRM medewerker of -adviseur en hoe die kan adviseren over een te volgen gedragslijn en het maken van effectieve keuzes.

Onderwerpen voor workshops

Onderwerpen voor workshops zijn onder andere:

 • De do’s en de dont’s bij dreigend ontslag.
 • Grip hebben op het personeelsdossier.
 • Het nieuwe ontslagrecht onder de WWZ en de WAB: maatregelen, vereenvoudigingen en complicaties.
 • Special: de cumulatiegrond als nieuwe ontslaggrond. Wat zijn de mogelijkheden?
 • Aannemen van medewerkers: voorbeeldcontracten, alle noodzakelijke afspraken, arbeidsvoorwaarden.
 • Rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemer bij ziekte.
 • Dossieropbouw: voorbereiding, praktische tips en opbouw.
 • Hoe om te gaan met disfunctioneren van een medewerker?
 • Rechten en verplichtingen bij oproepcontracten.
 • Concurrentiebeding, relatiebeding en andere bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst.
 • Werken met zzp-ers.
 • Medezeggenschap bij bedrijven tot 50 medewerkers – kansen en valkuilen.
 • Onderhandelen bij ontslagzaken.
 • Vaststellingsovereenkomsten: beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
 • Wijzigen van arbeidsvoorwaarden.
 • Reorganisatie.
 • Diverse soorten procedures en mogelijke scenario’s.
 • Vragenvuur: 60 minuten onbeperkt vragen stellen en brainstormen over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen.