Werkgevers zijn bij een zieke medewerker verplicht zich in te spannen om de medewerker te re-integreren, hetzij intern in de eigen of een andere passende functie, hetzij bij een andere werkgever. Het gebeurt wel eens dat werkgever en werknemer het erover eens zijn dat interne re-integratie niet haalbaar is en dan concentreren de inspanningen zich op de externe re-integratie. Dat hierbij de interne re-integratie niet veronachtzaamd mag worden, blijkt uit deze uitspraak. De rechter is er niet van overtuigd dat er intern geen mogelijkheden zijn en weigert de arbeidsovereenkomst te ontbinden. http://goo.gl/kroS1