Het algemene advies is om af te gaan op informatie van gezaghebbende bronnen. Bijvoorbeeld: van de Rijksoverheid, de Kamer van Koophandel, de gemeente, RIVM en GGD. Het kan ook nuttig zijn om de informatiestroom vanuit de eigen branche- of ondernemersvereniging te volgen, maar kijk ook wat de overheid daarover stelt. Vraag bij twijfel door of laat u door meerdere bronnen informeren. Hierbij een globaal overzicht. 

Kamer van Koophandel Adviesteam

Ondernemers kunnen contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Hier kunnen vragen gesteld worden over voorraden, personeel en financiële impact. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona/

Rijksoverheid, de eigen gemeente, verbond van verzekeraars, RIVM…

Tot slot

De steunmaatregelen die het kabinet vorige week heeft aangekondigd, zijn nog niet allemaal uitgewerkt. De ontwikkelingen zullen zich de komende tijd snel opvolgen. De nu afgekondigde maatregelen van het kabinet zijn ook niet statisch. Wij proberen u hierover zo veel mogelijk op de hoogte te houden, maar wijzen u er voor de volledigheid op dat u aan de informatie in deze bijdrage geen rechten kan ontlenen. Bij vragen op het juridische vlak kunt u uiteraard contact opnemen met ons. Wij adviseren bedrijven over hun arbeidsrechtelijke mogelijkheden en aanverwante zaken waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen, zoals algemene contractuele vraagstukken die zich kunnen voordoen, hoe om te gaan met misgelopen opdrachten of met facturen die niet meer betaald kunnen worden of die niet betaald worden et cetera.