Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers wettelijk verplicht om de werknemer tijdig schriftelijk te informeren over het de al dan niet voortzetting van hun tijdelijke contract. Wat houdt deze verplichting in en hoe kan een brief waarbij de voortzetting van een tijdelijk contract wordt aangezegd eruit zien? In deze blog geef ik een korte uitleg en kunt u een voorbeeldbrief downloaden over de aanzegging van de voortzetting van een tijdelijk contract. 

Aanzegging al dan niet voortzetting

De wettelijke aanzegverplichting houdt op hoofdlijnen in dat de werkgever bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt moet informeren over de verdere gang van zaken, namelijk:

  1. of de arbeidsovereenkomst wel of niet zal worden voortgezet;
  2. als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan moet de werkgever tevens aangeven onder welke voorwaarden hij dat wil doen.

 

Gebruik van de voorbeeldbrief

De hier bijgevoegde voorbeeldbrief is bedoeld om te gebruiken indien op een werkgever een aanzegverplichting rust op grond van artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek en hij de met een werknemer aangegane arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil voortzetten. Houdt u er rekening mee dat de brief een voorbeeld is en mogelijk niet helemaal aansluit op uw situatie. Het opstellen van een dergelijke brief is maatwerk. Laat u daarom altijd eerst juridisch informeren of deze brief geschikt is in uw situatie of dat de brief eventueel aangepast moet worden, vóórdat u gebruik maakt van het voorbeeld.

De voorbeeldbrief is in ieder geval niet geschikt om te gebruiken in de situatie dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wil voortzetten. Op die situatie is deze voorbeeldbrief niet afgestemd.

In de voorbeeldbrief zijn de volgende aspecten opgenomen:

  • voortzetting onder dezelfde voorwaarden, waarvan uiteraard afgeweken kan worden (andere duur en/of voorwaarden);
  • een duidelijke (schriftelijke) wijze waarop de werknemer aan kan geven akkoord te kunnen gaan met voortzetting. Wordt dit niet zo verwoord, dan kunnen misverstanden ontstaan over de vraag of de werknemer nu wel of niet de beoogde verlenging onder de gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd. Tenzij een schriftelijke acceptatie als voorwaarde is gesteld, kan acceptatie namelijk ook blijken uit andere gedragingen van de werknemer dan een handtekening.
  • een duidelijke reactietermijn: ook hiermee voorkomt u onduidelijkheid over de vraag of de werknemer wel of niet akkoord is met voortzetting;
  • de mogelijkheid om de voortzetting vast te leggen in een nieuwe arbeidsovereenkomst (die dan wel dezelfde voorwaarden moet hebben als waarnaar in de brief wordt verwezen);
  • de mogelijkheid om een eventueel bestaand concurrentiebeding (ook) mee te nemen in de nieuwe (voortgezette)  arbeidsovereenkomst.

Voorbeeldbrief

Download hier de Voorbeeldbrief voor de aanzegging van de voortzetting van een tijdelijk contract

Meer weten over de aanzegging van tijdelijke contracten?

Lees mijn blog op deze website “Praktische tips voor de aanzegging bij tijdelijke contracten“. Zie ook de blog “Voorbeeldbrief aanzegging einde tijdelijk contract“.

Hebt u nog vragen of wilt u een concrete situatie voorleggen? Neemt u dan gerust contact op met ons. Wij helpen u graag verder.

Over Advocatenkantoor Tavasszy

Advocatenkantoor Tavasszy is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag. Ons slagvaardige kantoor kenmerkt zich door persoonlijke en snelle communicatie en duidelijke advisering. Bij onze advisering wijzen wij u de weg in het woud van regelgeving en vertalen ingewikkeld juridisch taalgebruik naar praktische en effectieve toepassing in úw belang.

Daarnaast brengen we evenwicht in uw situatie, conflict of organisatie. Onder het nieuwe ontslagrecht zal soms eerder en op andere manieren geprocedeerd moeten worden. Ook daarbij zijn we pragmatisch en gaan daarom altijd voor het beste resultaat voor ú. Wilt u van onze dienstverlening gebruik maken, aarzel dan niet. Advocatenkantoor Tavasszy staat altijd voor u klaar.