Voor werkgevers geldt sinds 1 januari 2015 de wettelijke verplichting om de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voor de einddatum schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan moet hij tevens aangeven onder welke voorwaarden hij dat wil doen. Deze zogeheten aanzegverplichting geldt voor tijdelijke contracten die een vaste looptijd hebben van 6 maanden of langer en die (dus) eindigen op een kalenderdatum.                              

Uitzonderingen op de aanzegverplichting

In enkele situaties geldt geen aanzegverplichting:
  • De verplichting geldt niet voor tijdelijke contracten waarvan het einde niet op een kalenderdatum is vastgesteld. Bijvoorbeeld bij arbeidsovereenkomsten voor de duur van een bepaald project.
  • Ook geldt de aanzegverplichting niet voor (uitzend)overeenkomsten met een zogeheten uitzendbeding.
  • Verder geldt de aanzegverplichting niet voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die in afwijking van de normale regels moeten worden opgezegd volgens de daarvoor geldende procedures: dit soort overeenkomsten eindigt namelijk niet automatisch, ook niet als het einde ervan is aangezegd door middel van een aangetekende brief. Dit soort overeenkomsten kan voor complicaties zorgen aangezien zij vaak (ten onrechte) worden gezien als arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigen. Daarom zal ik hierop in een latere blog meer uitgebreid ingaan.

Gebruik van de voorbeeldbrief

De hier bijgevoegde voorbeeldbrief is bedoeld om te gebruiken indien op een werkgever de aanzegverplichting rust op grond van artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek en hij de met een werknemer aangegane arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wil voortzetten.

Houdt u er rekening mee dat de brief een voorbeeld is en mogelijk niet aansluit op uw situatie. Het opstellen van een dergelijke brief is maatwerk. Laat u daarom altijd eerst juridisch informeren of deze brief geschikt is in uw situatie of dat de brief eventueel aangepast moet worden, vóórdat u gebruik maakt van het voorbeeld.

De voorbeeldbrief is in ieder geval niet geschikt om te gebruiken in de situatie dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten onder bepaalde voorwaarden (arbeidsvoorwaarden, duur arbeidsovereenkomst). In die situatie spelen andere complicerende factoren een rol, waarop deze voorbeeldbrief niet is afgestemd.

Voorbeeldbrief

Download hier de voorbeeldbrief: Voorbeeldbrief aanzegging einde tijdelijk contract

Meer weten?

Hebt u naar aanleiding van deze blog een vraag of wilt u een concrete situatie voorleggen? Neemt u dan gerust contact op met ons. Wij helpen u graag verder.