Het tekort aan personeel, bijvoorbeeld in de zorg, kan werkgevers ook op een manier parten spelen, waar misschien niet direct aan wordt gedacht. In een recente uitspraak is een werkgever in de zorg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding wegens inkomensverlies van een overbelaste medewerker die was uitgevallen.

Zorgplicht werkgever (art. 7:658 BW)

Volgens de rechter had de werkgever meer zorg moeten betrachten voor de werksituatie en de dreigende overbelasting van werknemer. Het wetsartikel dat hiervoor is gebruikt is artikel 7:658 BW, wat bij arbeidsongevallen vaak wordt gebruikt. Het is interessant dat het in dit soort situaties ook met succes wordt toegepast. De tip aan werkgevers is om overbelasting of gewoon te veel werk bespreekbaar te maken en te zoeken naar praktische oplossingen en het niet als een onvermijdelijk onderdeel van de werkcultuur voort te laten sudderen.

Lees hier de uitspraak.

Meer weten?

Bent u werkgever en wilt u overleggen over praktische oplossingen om het personeelstekort zo goed mogelijk het hoofd te bieden? Of om met de toepasselijke wetgeving en cao zo veel mogelijk ruimte te creëren voor flexibiliteit? Of wilt u uw belangrijkste risico’s bij de personeelsplanning in kaart brengen? Neemt u dan contact op voor het maken van een oriënterende afspraak.