Uitgelicht | Nieuws

Op 13 september 2021 heeft de Rechtbank Amsterdam (kanton) een interessant vonnis gewezen over de status van Uber chauffeurs. Zonder twijfel is dit dé uitspraak van de week. De zaak was aangespannen door FNV, die van mening is dat Uber niet enkel een platform is dat vraag en aanbod voor taxidiensten bij elkaar brengt. FNV

Continue Reading →

Via een internetconsultatie kon tot 7 mei 2018 gereageerd worden op het wetsontwerp voor de Wet arbeidsmarkt in balans. In mijn reactie heb ik mijn mening gegeven over bepaalde onderdelen van het wetsontwerp. Vanzelfsprekend zijn er ook vele andere meningen. Het wachten is nu op het vervolg: nadat de reacties via de internetconsultatie zijn bekeken

Continue Reading →

Een zzp-er kan erg lijken op een ‘gewone’ werknemer. Dit kan in voorkomende gevallen tot de situatie leiden dat de rechter de strengere eisen die op grond van het beschermende arbeidsrecht voor de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een (gewone) werknemer gelden, ook zal mee kunnen nemen in de relatie tussen een zzp-er (formeel: opdrachtnemer) en

Continue Reading →

In Nederland zijn steeds meer zzp-ers werkzaam. Zzp-ers zijn ondernemers die overwegend zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen en hoe ze de opdracht uitvoeren.Werkgevers vinden zzp-ers belangrijk voor hun zogeheten ‘flexibele schil’, het bestand aan kleine zelfstandigen dat gemakkelijk en flexibel kan worden ingezet. Er zijn genoeg zzp-ers die goed verdienen. Meestal zijn

Continue Reading →

Ook een zzp-er, die een overeenkomst van opdracht heeft met een opdrachtgever, kan gebonden zijn aan een concurrentie- en relatiebeding. In deze uitspraak is de rechter van oordeel dat de zzp-er in strijd heeft gehandeld met de afspraken en dat de zzp-er in principe een contractuele boete verschuldigd is. De rechter is echter bevoegd om

Continue Reading →