Uitgelicht | Nieuws

Het tekort aan personeel, bijvoorbeeld in de zorg, kan werkgevers ook op een manier parten spelen, waar misschien niet direct aan wordt gedacht. In een recente uitspraak is een werkgever in de zorg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding wegens inkomensverlies van een overbelaste medewerker die was uitgevallen. Zorgplicht werkgever (art. 7:658 BW) Volgens

Continue Reading →

In een uitspraak deze week heeft de rechter in kort geding onder andere geoordeeld dat een werkneemster met het algemeen geformuleerde advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken nog geen recht tot thuiswerken heeft. De vordering van de werkneemster om thuis te mogen werken is door de rechter afgewezen. In deze zaak

Continue Reading →

Als onderdeel van de invulling van de zorgplicht die werkgevers hebben bij het thuiswerken door werknemers kunnen zij hiervoor een specifieke risico- inventarisatie en -evaluatie (ri&e) opstellen en laten invullen door de betreffende werknemers. Zo laten enkele organisaties al een specifieke ri&e voor de thuiswerkplek uitvoeren door medewerkers. Een werkgever kan er ook voor kiezen

Continue Reading →