In deze uitspraak wordt de vraag behandeld of een werkgever (hier: een ziekenhuis) eenzijdig de arbeidsovereenkomst van een werknemer mag aanpassen. Hier gaat het om het variabele deel van het salaris van een medisch specialist. De rechter gaat vanaf punt 6 stapsgewijs in op de vragen die daarbij beantwoord moeten worden, zoals de al dan

Continue Reading →