Uitgelicht | Nieuws

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan de werkgever de nodige flexibiliteit bieden. In de regel eindigt zo’n arbeidsovereenkomst automatisch –oftewel ‘van rechtswege’–  aan het einde van de afgesproken periode: de werkgever hoeft de overeenkomst niet van tevoren op te zeggen en de medewerker is per de einddatum officieel uit dienst. Teneinde ook de werknemer

Continue Reading →

Het huidige ontslagrecht in het kort Een arbeidscontract kan volgens het huidige ontslagstelsel op meerdere manieren eindigen. Soms is daarvoor eenvoudigweg de reden dat –bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd– de afgesproken duur is afgelopen. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst vaak, maar niet altijd, van rechtswege en hoeft de werkgever in principe niets te

Continue Reading →

Een arbeidscontract kan volgens het huidige ontslagstelsel op meerdere manieren eindigen. Soms is daarvoor eenvoudigweg de reden dat –bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd– de afgesproken duur is afgelopen. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst vaak, maar niet altijd, van rechtswege en hoeft de werkgever in principe niets te doen. In andere situaties is sprake

Continue Reading →

Op vrijdag 29 november 2013 is het wetsvoorstel Werk en zekerheid ingediend bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de in het wetsvoorstel opgenomen bepalingen in juli 2015 ingaan. De uiteindelijke uitkomst zal echter sterk afhangen van de parlementaire behandeling. Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is het nieuwe ontslagrecht. In het beoogde nieuwe

Continue Reading →

Afgelopen week is er duidelijkheid ontstaan over een nieuw sociaal akkoord. Dit gaat vooral over de versoepeling van de arbeidsmarkt en van het ontslagrecht. Kijk voor de maatregelen van het sociaal akkoord naar het bijgevoegde overzicht. Voor het arbeidsrecht zijn vooral de punten 23 t/m 60 van belang. Of het ontslagrecht nu echt efficiënter wordt als de plannen doorgaan, is de vraag. Het wordt gecompliceerder en, helemaal nieuw, zelfs met de mogelijkheid van hoger beroep. Zie ook het verruimde aantal contracten voor bepaalde tijd dat achter elkaar kan worden afgesloten http://goo.gl/TvOGd

Continue Reading →

De hoofdlijnen van het sociaal akkoord zijn duidelijk: zorg dat meer mensen aan het werk komen, probeer de sociale bescherming overeind te houden en breng daarmee voorlopig rust op de arbeidsmarkt. Forse hervormingen zitten ook in de afspraken. Maar om het prille vertrouwen niet te beschadigen, worden die pas in 2015 en later ingevoerd. Hier ziet u een overzicht van alle maatregelen uit het sociaal akkoord 2013. Lees meer

Continue Reading →