Op 25 juni 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) aangenomen. Eén van de wijzigingen houdt in dat een OR zich bij een geschil met de bestuurder niet meer eerst voor bemiddeling tot de bedrijfscommissie moet wenden, maar direct naar de rechter kan. Dit maakt dat procedures sneller kunnen worden doorlopen. Het wetsvoorstel treedt in werking op een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

Continue Reading →