Het tekort aan personeel, bijvoorbeeld in de zorg, kan werkgevers ook op een manier parten spelen, waar misschien niet direct aan wordt gedacht. In een recente uitspraak is een werkgever in de zorg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding wegens inkomensverlies van een overbelaste medewerker die was uitgevallen. Zorgplicht werkgever (art. 7:658 BW) Volgens

Continue Reading →