Uitgelicht | Nieuws

De regels van het arbeidsrecht zijn vaak ook van toepassing op statutair-directeuren, die door de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) kunnen worden ontslagen als directeur. Ook al gaat zo’n ontslag door de ava, als de procedure wordt gevolgd, redelijk snel en soepel. Maar de werkgever is er dan vaak (nog) niet en dan is het

Continue Reading →

Als advocaat die veel te maken heeft met het arbeidsrecht zie ik regelmatig zich ontwikkelende arbeidsconflicten, al dan niet in een verder gevorderd stadium. Natuurlijk heb ik een heel juridisch arsenaal op basis waarvan ik mijn cliënt -werkgever of medewerker- hierover kan adviseren. En dat is belangrijk, bijvoorbeeld voor het begrijpen van de eigen rechtspositie

Continue Reading →

Arbeidsovereenkomsten kunnen op verschillende manieren eindigen, bijvoorbeeld via ontbinding door de kantonrechter. Meestal is het de werkgever die om ontbinding verzoekt. Er zijn echter uitzonderingen, waarbij de werknemer het initiatief neemt. Dit is risicovol voor de werknemer aangezien hiermee de kans groot is dat hij geen recht heeft op een uitkering als hij nog geen baan heeft. In deze uitspraak is de rechter van oordeel dat de ontbindingsgrond (hier: een verstoorde arbeidsrelatie) in overwegende mate aan de werkgever te verwijten is en kent hij de werknemer een hoge vergoeding toe.

Naar de uitspraak

Continue Reading →