Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) Flexwerkers die als gevolg van de Coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). UWV werkt nu aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De regeling zelf is onlangs

Continue Reading →