Uitgelicht | Nieuws

Via een internetconsultatie kon tot 7 mei 2018 gereageerd worden op het wetsontwerp voor de Wet arbeidsmarkt in balans. In mijn reactie heb ik mijn mening gegeven over bepaalde onderdelen van het wetsontwerp. Vanzelfsprekend zijn er ook vele andere meningen. Het wachten is nu op het vervolg: nadat de reacties via de internetconsultatie zijn bekeken

Continue Reading →

Het wetsontwerp voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 9 april ter internetconsultatie voorgelegd.  Via de internetconsultatie kan tot 7 mei 2018 op de nieuwe plannen gereageerd worden. Daarna worden de plannen al dan niet aangepast en gaan ze naar de Raad van State. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) introduceert onder meer de

Continue Reading →

Overgang van onderneming komt regelmatig voor. De regels die hierbij gelden zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en zijn gebaseerd op Europees recht. Op grond van deze regels hebben werknemers die mee overgaan naar een nieuwe werkgever een ruime bescherming en kunnen zij niet zomaar ontslagen worden voorafgaande of na de overgang. Ook kunnen hun

Continue Reading →

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers wettelijk verplicht om de werknemer tijdig schriftelijk te informeren over het de al dan niet voortzetting van hun tijdelijke contract. Wat houdt deze verplichting in en hoe kan een brief waarbij de voortzetting van een tijdelijk contract wordt aangezegd eruit zien? In deze blog geef ik een korte uitleg en

Continue Reading →

Sinds 1 januari 2015 geldt  voor werkgevers bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer die eindigen op een kalenderdatum de zogeheten aanzegverplichting.  Wat zijn de belangrijkste regels en hoe pakt u dit als werkgever nu praktisch aan? In deze blog geef ik enkele praktische tips.  De aanzegverplichting houdt in dat de werkgever de werknemer

Continue Reading →

Voor werkgevers geldt sinds 1 januari 2015 de wettelijke verplichting om de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voor de einddatum schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan moet hij tevens aangeven onder welke voorwaarden hij dat wil doen. Deze zogeheten

Continue Reading →

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten, kan in principe slechts in uitzonderingsgevallen een concurrentiebeding worden opgenomen. Bij op of na 1 januari 2015 aangegane overeenkomsten voor onbepaalde tijd blijft het opnemen van een concurrentiebeding toegestaan. Dit geldt ook voor concurrentiebedingen die zijn opgenomen in al voor 1

Continue Reading →