Uitgelicht | Nieuws

Vanaf 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hierdoor krijgen werknemers meer inzicht in hun arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wet stelt onder andere minimumvereisten aan de informatie over belangrijke aspecten van de arbeidsrelatie en arbeidsvoorwaarden die een werkgever een werknemer moet bieden. Ook gelden nieuwe regels voor onder andere studiekosten

Continue Reading →

Een studiekostenregeling kan een werknemer verplichten om (een deel van) zijn studiekosten terug te betalen wanneer zijn arbeidsovereenkomst eindigt. Een dergelijke regeling kan bijvoorbeeld worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst of in een toepasselijke CAO. Als een studiekostenregeling echter zowel in de CAO als in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, dan kunnen zich interpretatieverschillen voordoen. De vraag

Continue Reading →