Uitgelicht | Nieuws

Afgelopen week is er duidelijkheid ontstaan over een nieuw sociaal akkoord. Dit gaat vooral over de versoepeling van de arbeidsmarkt en van het ontslagrecht. Kijk voor de maatregelen van het sociaal akkoord naar het bijgevoegde overzicht. Voor het arbeidsrecht zijn vooral de punten 23 t/m 60 van belang. Of het ontslagrecht nu echt efficiënter wordt als de plannen doorgaan, is de vraag. Het wordt gecompliceerder en, helemaal nieuw, zelfs met de mogelijkheid van hoger beroep. Zie ook het verruimde aantal contracten voor bepaalde tijd dat achter elkaar kan worden afgesloten http://goo.gl/TvOGd

Continue Reading →

De hoofdlijnen van het sociaal akkoord zijn duidelijk: zorg dat meer mensen aan het werk komen, probeer de sociale bescherming overeind te houden en breng daarmee voorlopig rust op de arbeidsmarkt. Forse hervormingen zitten ook in de afspraken. Maar om het prille vertrouwen niet te beschadigen, worden die pas in 2015 en later ingevoerd. Hier ziet u een overzicht van alle maatregelen uit het sociaal akkoord 2013. Lees meer

Continue Reading →