Uitgelicht | Nieuws

Franchising is een interessant concept. Instappen in een franchiseformule kan een goede keuze zijn om te starten met een eigen bedrijf of om het al bestaande eigen bedrijf uit te breiden.  Ook de franchisegever, degene met de formule, heeft uiteraard zo zijn voordelen. Het is echter belangrijk om aan het begin heldere afspraken te maken

Continue Reading →

Bij werknemers zonder concurrentiebeding of relatiebeding, kan soms toch sprake zijn van onrechtmatige concurrentie jegens hun ex-werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een direct met de ex-werkgever concurrerend bedrijf nog tijdens de arbeidsovereenkomst is opgericht en/of er stelselmatig en substantieel actief vaste klanten van de ex-werkgever zijn benaderd. Als sprake is van onrechtmatige concurrentie

Continue Reading →

Een (ex)werknemer kan zijn of haar (ex)werkgever ongeoorloofde concurrentie aandoen. Vaak is er dan sprake van schending van een concurrentiebeding, maar deze situatie kan zich soms ook voordoen als geen concurrentiebeding is overeengekomen. In de bijgevoegde uitspraak is de kort geding rechter (voorshands) van mening dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie tussen twee bedrijven. De

Continue Reading →