Op 11 mei 2015 zijn enkele belangrijke nieuwe uitvoeringsregelingen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) gepubliceerd. Dat was inmiddels hoog tijd aangezien de nieuwe ontslagregels al vanaf 1 juli 2015 in werking treden en de discussie wat een en ander voor de praktijk van alledag van ondernemers en werknemers gaat betekenen al op gang

Continue Reading →