Uitgelicht | Nieuws

Onlangs heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch zich gebogen over de vraag of het beroep van een verkoper van aandelen op een contractuele uitsluiting van dwaling naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Van belang hierbij is de mate en de omvang van een eventuele onjuiste voorstelling van zaken.   Correctie overnamebalans Het Hof heeft -als voorlopige

Continue Reading →

Een werkneemster maakt op grond van de uitgangspunten in een bonusregeling aanspraak op een bonus. Mag de werkgever op grond van zijn discretionaire bevoegdheid de toekenning van de bonus weigeren? In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich hierover uitgelaten. Wat is hier aan de hand? De werkneemster is sinds 1979 in dienst bij

Continue Reading →