Uitgelicht | Nieuws

In een uitspraak deze week heeft de rechter in kort geding onder andere geoordeeld dat een werkneemster met het algemeen geformuleerde advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken nog geen recht tot thuiswerken heeft. De vordering van de werkneemster om thuis te mogen werken is door de rechter afgewezen. In deze zaak

Continue Reading →

Onlangs heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch zich gebogen over de vraag of het beroep van een verkoper van aandelen op een contractuele uitsluiting van dwaling naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Van belang hierbij is de mate en de omvang van een eventuele onjuiste voorstelling van zaken.   Correctie overnamebalans Het Hof heeft -als voorlopige

Continue Reading →

Een werkneemster maakt op grond van de uitgangspunten in een bonusregeling aanspraak op een bonus. Mag de werkgever op grond van zijn discretionaire bevoegdheid de toekenning van de bonus weigeren? In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich hierover uitgelaten. Wat is hier aan de hand? De werkneemster is sinds 1979 in dienst bij

Continue Reading →