Uitgelicht | Nieuws

Door een aanpassing van het Ontslagbesluit gelden per 1 januari 2015 andere regels voor het ontslag van payrollwerknemers. De aanpassing betekent dat een payrollwerknemer dezelfde ontslagbescherming krijgt als de werknemers van de inlenende werkgever. Anders dan tot 1 januari 2015 het geval was, zal het enkele beëindigen van de overeenkomst tussen een payrollbedrijf en diens opdrachtgever (de inlenende werkgever) onvoldoende reden zijn

Continue Reading →

Soms maken bedrijven gebruik van een payrollbureau of een ander bedrijf dat de salarissen betaalt. Het payrollbedrijf heeft dan de medewerkers formeel in dienst, en dus op haar loonlijst staan, terwijl de medewerkers worden gedetacheerd naar het (inlenende) bedrijf dat gebruikt maakt van het payrollbedrijf. Juridisch kan het echter zo zijn dat niet het payrollbedrijf,

Continue Reading →