Bij het elektronisch aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld een overeenkomst tot levering van energie, is het door de leverancier op de juiste wijze toezenden van de zogeheten aanvaardingsverklaring van groot belang. Schending van deze verplichting leidt ertoe dat een energieleverancier er niet gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat een andere partij haar contractuele wederpartij is. De

Continue Reading →