Ook een zzp-er, die een overeenkomst van opdracht heeft met een opdrachtgever, kan gebonden zijn aan een concurrentie- en relatiebeding. In deze uitspraak is de rechter van oordeel dat de zzp-er in strijd heeft gehandeld met de afspraken en dat de zzp-er in principe een contractuele boete verschuldigd is. De rechter is echter bevoegd om

Continue Reading →