Uitgelicht | Nieuws

Via een internetconsultatie kon tot 7 mei 2018 gereageerd worden op het wetsontwerp voor de Wet arbeidsmarkt in balans. In mijn reactie heb ik mijn mening gegeven over bepaalde onderdelen van het wetsontwerp. Vanzelfsprekend zijn er ook vele andere meningen. Het wachten is nu op het vervolg: nadat de reacties via de internetconsultatie zijn bekeken

Continue Reading →

Op 9 april is bekendgemaakt dat er een internetconsultatie wordt gehouden over het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De internetconsultatie houdt in dat iedereen zijn mening mag geven over de voorgestelde wet. De einddatum van de consultatie is 7 mei 2018. Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden

Continue Reading →

  De afgelopen tijd krijg ik regelmatig de vraag voorgelegd of ontslag onder het nieuwe ontslagrecht sinds 1 juli 2015 nu makkelijker is geworden of juist moeilijker. Ervan uitgaande dat niet elk ontslagdossier optimaal is, is ontslag in het algemeen volgens mij moeilijker geworden. Vroeger kon een wat minder sterk dossier gecompenseerd worden met een

Continue Reading →

Laatst werd ik gebeld door een ondernemer met de mededeling dat één van zijn medewerkers hem had verteld dat hij ontslag wilde nemen en graag per de eerstvolgende dag van de volgende maand uit dienst wilde zijn. Hij had nog wat vakantiedagen opgebouwd en die kon hij mooi opnemen zodat hij een week later niet meer zou

Continue Reading →

In de wet is een regeling opgenomen over opzegtermijnen. Hoofdregel is dat voor de werknemer een opzegtermijn van één maand geldt. Voor de werkgever die de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, is de hoofdregel dat de opzegtermijn afhankelijk is van het aantal dienstjaren van de werknemer.  De wettelijke regeling is gecompliceerd omdat van de hier genoemde hoofdregels

Continue Reading →