Uitgelicht | Nieuws

Via een internetconsultatie kon tot 7 mei 2018 gereageerd worden op het wetsontwerp voor de Wet arbeidsmarkt in balans. In mijn reactie heb ik mijn mening gegeven over bepaalde onderdelen van het wetsontwerp. Vanzelfsprekend zijn er ook vele andere meningen. Het wachten is nu op het vervolg: nadat de reacties via de internetconsultatie zijn bekeken

Continue Reading →

Het wetsontwerp voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 9 april ter internetconsultatie voorgelegd.  Via de internetconsultatie kan tot 7 mei 2018 op de nieuwe plannen gereageerd worden. Daarna worden de plannen al dan niet aangepast en gaan ze naar de Raad van State. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) introduceert onder meer de

Continue Reading →

Overgang van onderneming komt regelmatig voor. De regels die hierbij gelden zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en zijn gebaseerd op Europees recht. Op grond van deze regels hebben werknemers die mee overgaan naar een nieuwe werkgever een ruime bescherming en kunnen zij niet zomaar ontslagen worden voorafgaande of na de overgang. Ook kunnen hun

Continue Reading →

Per 1 juli is het arbeidsrecht en het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid (WWZ). Inmiddels zijn we al weer enkele maanden verder. Uit de eerste uitspraken van rechters in ontslagzaken blijkt dat er duidelijk strenger én anders getoetst wordt. Welke ontwikkelingen zijn daarin te zien? Wat zijn uw ervaringen? En welke tips

Continue Reading →

Bij een doorstart na een faillissement biedt de nieuwe werkgever een medewerker een jaarcontract aan. Na afloop van het jaar wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd. De vraag is hier of de nieuwe werkgever als opvolgend werkgever is te beschouwen (artikel 7:668a BW), waarbij kennis van de oude werkgever over de medewerker aan de nieuwe werkgever kan worden toegerekend. De kort geding rechter past de maatstaf  toe zoals neergelegd in de arresten HR 11 mei 2012 LJ: BV9603 en HR 25 mei 2012, LJN:BV9601. Het opvolgend werkgeverschap wordt door de nieuwe werkgever gemotiveerd betwist en in kort geding voorshands onvoldoende aannemelijk geacht. Lees verder

Continue Reading →