In een arbeidsovereenkomst kan voor de eerste zes maanden in het nadeel van de werknemer worden afgeweken van de zogeheten loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Die houdt in dat de werknemer recht heeft op loon als hij niet werkt en het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Dat is handig

Continue Reading →