Een studiekostenregeling kan een werknemer verplichten om (een deel van) zijn studiekosten terug te betalen wanneer zijn arbeidsovereenkomst eindigt. Een dergelijke regeling kan bijvoorbeeld worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst of in een toepasselijke CAO. Als een studiekostenregeling echter zowel in de CAO als in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, dan kunnen zich interpretatieverschillen voordoen. De vraag

Continue Reading →