Uitgelicht | Nieuws

Wat zijn de eerste ervaringen met de i-grond in ontslagprocedures? Bekijk hier een recente presentatie die ik hierover heb gegeven met de stand van zaken tot ongeveer juni 2020. Ook interessant voor overheidswerkgevers, die in het kader van de Wnra te maken krijgen met het civiele ontslagrecht zoals dat al in het bedrijfsleven gold. De

Continue Reading →

Via een internetconsultatie kon tot 7 mei 2018 gereageerd worden op het wetsontwerp voor de Wet arbeidsmarkt in balans. In mijn reactie heb ik mijn mening gegeven over bepaalde onderdelen van het wetsontwerp. Vanzelfsprekend zijn er ook vele andere meningen. Het wachten is nu op het vervolg: nadat de reacties via de internetconsultatie zijn bekeken

Continue Reading →

Het wetsontwerp voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 9 april ter internetconsultatie voorgelegd.  Via de internetconsultatie kan tot 7 mei 2018 op de nieuwe plannen gereageerd worden. Daarna worden de plannen al dan niet aangepast en gaan ze naar de Raad van State. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) introduceert onder meer de

Continue Reading →

Op 9 april is bekendgemaakt dat er een internetconsultatie wordt gehouden over het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De internetconsultatie houdt in dat iedereen zijn mening mag geven over de voorgestelde wet. De einddatum van de consultatie is 7 mei 2018. Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden

Continue Reading →

Per 1 juli 2015 is het vernieuwde arbeidsrecht en ontslagrecht ingegaan. Bent u als werkgever voorbereid op de wijzigingen in het kader van de Wet werk en zekerheid (WWZ)? Wat is de juridische én organisatorische impact op uw onderneming? Waar moet u als werkgever op letten? Wordt het gemakkelijker? Wordt het goedkoper? Wat zijn de

Continue Reading →

Het huidige ontslagrecht in het kort Een arbeidscontract kan volgens het huidige ontslagstelsel op meerdere manieren eindigen. Soms is daarvoor eenvoudigweg de reden dat –bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd– de afgesproken duur is afgelopen. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst vaak, maar niet altijd, van rechtswege en hoeft de werkgever in principe niets te

Continue Reading →

In het AD Haagsche Courant  van woensdag 29 januari 2014 is een interessant artikel opgenomen met de kop ‘Protesteren tegen vertrekregeling loont’. De strekking van het artikel is dat tienduizenden werknemers honderden tot duizenden euro’s mis zouden lopen als zij de eerste de beste vertrekregeling accepteren die hun werkgever voorstelt. In het artikel wordt ter

Continue Reading →

Op vrijdag 29 november 2013 is het wetsvoorstel Werk en zekerheid ingediend bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de in het wetsvoorstel opgenomen bepalingen in juli 2015 ingaan. De uiteindelijke uitkomst zal echter sterk afhangen van de parlementaire behandeling. Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is het nieuwe ontslagrecht. In het beoogde nieuwe

Continue Reading →

Arbeidsovereenkomsten kunnen op verschillende manieren eindigen, bijvoorbeeld via ontbinding door de kantonrechter. Meestal is het de werkgever die om ontbinding verzoekt. Er zijn echter uitzonderingen, waarbij de werknemer het initiatief neemt. Dit is risicovol voor de werknemer aangezien hiermee de kans groot is dat hij geen recht heeft op een uitkering als hij nog geen baan heeft. In deze uitspraak is de rechter van oordeel dat de ontbindingsgrond (hier: een verstoorde arbeidsrelatie) in overwegende mate aan de werkgever te verwijten is en kent hij de werknemer een hoge vergoeding toe.

Naar de uitspraak

Continue Reading →

Afgelopen week is er duidelijkheid ontstaan over een nieuw sociaal akkoord. Dit gaat vooral over de versoepeling van de arbeidsmarkt en van het ontslagrecht. Kijk voor de maatregelen van het sociaal akkoord naar het bijgevoegde overzicht. Voor het arbeidsrecht zijn vooral de punten 23 t/m 60 van belang. Of het ontslagrecht nu echt efficiënter wordt als de plannen doorgaan, is de vraag. Het wordt gecompliceerder en, helemaal nieuw, zelfs met de mogelijkheid van hoger beroep. Zie ook het verruimde aantal contracten voor bepaalde tijd dat achter elkaar kan worden afgesloten http://goo.gl/TvOGd

Continue Reading →