Een werkgever mag met een medewerker achtereenvolgens maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan. Een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd wordt geacht te gelden voor onbepaalde tijd, tenzij in een CAO (bijvoorbeeld Horeca CAO) anders is geregeld. Wat nu als de werkgever niet een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd aanbiedt, maar een overeenkomst voor onbepaalde

Continue Reading →