Per 1 juli is het arbeidsrecht en het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid (WWZ). Wat is hiervan de juridische én organisatorische impact op uw onderneming? Waar moet u als werkgever op letten? Hoe luiden de eerste uitspraken van rechters? Wat zijn uw eerste ervaringen?  IN ÉÉN ONBIJTSESSIE BENT U OP DE

Continue Reading →