Een onduidelijke rapportage door een arbodienst kan financieel zeer nadelig uitpakken voor de werkgever. De werkgever in de bijgevoegde uitspraak was kennelijk van mening dat de werknemer arbeidsgeschikt was en heeft zonder aantoonbare verdere actie te ondernemen vakantiedagen, loon en kosten van de arbodienst ingehouden op het aan de werknemer toekomende loon. De rechter is

Continue Reading →