Uitgelicht | Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht, zoals opgenomen in de Wet werk en zekerheid (WWZ), is nog maar kort geleden in werking getreden en minister Asscher vraagt nu al om voorstellen om de WWZ te verbeteren. De achtergrond hiervan is dat er sinds de inwerkingtreding van de WWZ , maar ook tijdens de parlementaire behandeling, veel kritiek is

Continue Reading →

Per 1 juli is het arbeidsrecht en het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid (WWZ). Inmiddels zijn we al weer enkele maanden verder. Uit de eerste uitspraken van rechters in ontslagzaken blijkt dat er duidelijk strenger én anders getoetst wordt. Welke ontwikkelingen zijn daarin te zien? Wat zijn uw ervaringen? En welke tips

Continue Reading →