Uitgelicht | Nieuws

Per 1 juli 2015 treden de belangrijkste veranderingen in het nieuwe ontslagrecht in werking. De wijzigingen zijn neergelegd in de zogeheten Wet werk en zekerheid (WWZ) oftewel het nieuwe ontslagrecht. De eerste wijzigingen traden al in werking op 1 januari 2015. Hieronder volgt een globaal overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari en 1

Continue Reading →

In een arbeidsovereenkomst kan voor de eerste zes maanden in het nadeel van de werknemer worden afgeweken van de zogeheten loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Die houdt in dat de werknemer recht heeft op loon als hij niet werkt en het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Dat is handig

Continue Reading →