Uitgelicht | Nieuws

In een uitspraak deze week heeft de rechter in kort geding onder andere geoordeeld dat een werkneemster met het algemeen geformuleerde advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken nog geen recht tot thuiswerken heeft. De vordering van de werkneemster om thuis te mogen werken is door de rechter afgewezen. In deze zaak

Continue Reading →

Een werkneemster maakt op grond van de uitgangspunten in een bonusregeling aanspraak op een bonus. Mag de werkgever op grond van zijn discretionaire bevoegdheid de toekenning van de bonus weigeren? In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich hierover uitgelaten. Wat is hier aan de hand? De werkneemster is sinds 1979 in dienst bij

Continue Reading →