De algemene gedachte is dat een werkgever de werknemer alleen mag aanspreken op gedragingen  tijdens werktijd. Dit is echter niet altijd het geval. Soms is de functie van de werknemer zodanig, dat hij zich ook buiten diensttijd er rekenschap van dient te geven dat zijn privé gedragingen een negatieve uitstraling voor het bedrijf tot gevolg kunnen hebben.

Continue Reading →