‘Dringend eigen gebruik’, bijvoorbeeld voor een renovatie, is een grondslag waarop de rechter een huurovereenkomst op verzoek van de verhuurder kan ontbinden. In de bijgevoegde uitspraak verwijst de rechter naar het zogeheten “herenhuisarrest’ van de Hoge Raad en bekijkt onder meer of er een structurele wanverhouding is tussen de exploitatiekosten en de huuropbrengst. Hierbij valt op dat niet alle gemaakte kosten zomaar als exploitatiekosten kunnen worden beschouwd en dat het gegeven dat het verhuurde in ongewijzigde staat onrendabel zou zijn ook niet alles bepalend is. Zie punt 13 en verder.

Continue Reading →