Uitgelicht | Nieuws

Overgang van onderneming komt regelmatig voor. De regels die hierbij gelden zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en zijn gebaseerd op Europees recht. Op grond van deze regels hebben werknemers die mee overgaan naar een nieuwe werkgever een ruime bescherming en kunnen zij niet zomaar ontslagen worden voorafgaande of na de overgang. Ook kunnen hun

Continue Reading →

Het begrip ‘opvolgend werkgever’ speelt in verschillende situaties rond arbeidsovereenkomsten een belangrijke rol. Wanneer een werkgever als opvolgend werkgever kan worden aangemerkt, dan kan dit vergaande gevolgen hebben voor de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, de wijze waarop die arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd en de te betalen ontslagvergoeding. Door de Wet werk en zekerheid -het

Continue Reading →

Bij een doorstart na een faillissement biedt de nieuwe werkgever een medewerker een jaarcontract aan. Na afloop van het jaar wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd. De vraag is hier of de nieuwe werkgever als opvolgend werkgever is te beschouwen (artikel 7:668a BW), waarbij kennis van de oude werkgever over de medewerker aan de nieuwe werkgever kan worden toegerekend. De kort geding rechter past de maatstaf  toe zoals neergelegd in de arresten HR 11 mei 2012 LJ: BV9603 en HR 25 mei 2012, LJN:BV9601. Het opvolgend werkgeverschap wordt door de nieuwe werkgever gemotiveerd betwist en in kort geding voorshands onvoldoende aannemelijk geacht. Lees verder

Continue Reading →