Uitgelicht | Nieuws

Op 11 mei 2015 zijn enkele belangrijke nieuwe uitvoeringsregelingen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) gepubliceerd. Dat was inmiddels hoog tijd aangezien de nieuwe ontslagregels al vanaf 1 juli 2015 in werking treden en de discussie wat een en ander voor de praktijk van alledag van ondernemers en werknemers gaat betekenen al op gang

Continue Reading →

De ketenregeling in het arbeidsrecht bepaalt wanneer een (laatste) tijdelijk contract in een reeks van tijdelijke contracten moet worden aangemerkt als een contract voor onbepaalde tijd. Het hoeft hierbij overigens niet om schriftelijke contracten te gaan. Het is ook mogelijk dat een eerste schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop enkele keren stilzwijgend is verlengd.

Continue Reading →