In de wet is een regeling opgenomen over opzegtermijnen. Hoofdregel is dat voor de werknemer een opzegtermijn van één maand geldt. Voor de werkgever die de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, is de hoofdregel dat de opzegtermijn afhankelijk is van het aantal dienstjaren van de werknemer.  De wettelijke regeling is gecompliceerd omdat van de hier genoemde hoofdregels

Continue Reading →