Uitgelicht | Nieuws

Het tekort aan personeel, bijvoorbeeld in de zorg, kan werkgevers ook op een manier parten spelen, waar misschien niet direct aan wordt gedacht. In een recente uitspraak is een werkgever in de zorg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding wegens inkomensverlies van een overbelaste medewerker die was uitgevallen. Zorgplicht werkgever (art. 7:658 BW) Volgens

Continue Reading →

Met de recente maatregelen van het kabinet tegen het Corona virus zal nog zeker tot en met dinsdag 28 april 2020 zo veel als mogelijk thuisgewerkt moeten worden. Overigens blijven scholen in elk geval dicht tot na de meivakantie (25 april t/m 3 mei). Ook hierna zal thuiswerken voor velen in ieder geval nog enige

Continue Reading →