Uitgelicht | Nieuws

In de praktijk komt het niet snel tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij het niet meewerken aan de re-integratie door een zieke medewerker. Soms echter kan -onder strikte voorwaarden- een beëindiging van de arbeidsovereenkomst het laatste middel zijn dat de werkgever heeft. Lees hierover meer in deze blog. Ontbinding arbeidsovereenkomst bij niet meewerken aan

Continue Reading →

Een onduidelijke rapportage door een arbodienst kan financieel zeer nadelig uitpakken voor de werkgever. De werkgever in de bijgevoegde uitspraak was kennelijk van mening dat de werknemer arbeidsgeschikt was en heeft zonder aantoonbare verdere actie te ondernemen vakantiedagen, loon en kosten van de arbodienst ingehouden op het aan de werknemer toekomende loon. De rechter is

Continue Reading →