Uitgelicht | Nieuws

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers wettelijk verplicht om de werknemer tijdig schriftelijk te informeren over het de al dan niet voortzetting van hun tijdelijke contract. Wat houdt deze verplichting in en hoe kan een brief waarbij de voortzetting van een tijdelijk contract wordt aangezegd eruit zien? In deze blog geef ik een korte uitleg en

Continue Reading →

Voor werkgevers geldt sinds 1 januari 2015 de wettelijke verplichting om de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voor de einddatum schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan moet hij tevens aangeven onder welke voorwaarden hij dat wil doen. Deze zogeheten

Continue Reading →