Uitgelicht | Nieuws

Via een internetconsultatie kon tot 7 mei 2018 gereageerd worden op het wetsontwerp voor de Wet arbeidsmarkt in balans. In mijn reactie heb ik mijn mening gegeven over bepaalde onderdelen van het wetsontwerp. Vanzelfsprekend zijn er ook vele andere meningen. Het wachten is nu op het vervolg: nadat de reacties via de internetconsultatie zijn bekeken

Continue Reading →

Het wetsontwerp voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 9 april ter internetconsultatie voorgelegd.  Via de internetconsultatie kan tot 7 mei 2018 op de nieuwe plannen gereageerd worden. Daarna worden de plannen al dan niet aangepast en gaan ze naar de Raad van State. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) introduceert onder meer de

Continue Reading →

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten, kan in principe slechts in uitzonderingsgevallen een concurrentiebeding worden opgenomen. Bij op of na 1 januari 2015 aangegane overeenkomsten voor onbepaalde tijd blijft het opnemen van een concurrentiebeding toegestaan. Dit geldt ook voor concurrentiebedingen die zijn opgenomen in al voor 1

Continue Reading →

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan de werkgever de nodige flexibiliteit bieden. In de regel eindigt zo’n arbeidsovereenkomst automatisch –oftewel ‘van rechtswege’–  aan het einde van de afgesproken periode: de werkgever hoeft de overeenkomst niet van tevoren op te zeggen en de medewerker is per de einddatum officieel uit dienst. Teneinde ook de werknemer

Continue Reading →

Een werkgever mag met een medewerker achtereenvolgens maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan. Een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd wordt geacht te gelden voor onbepaalde tijd, tenzij in een CAO (bijvoorbeeld Horeca CAO) anders is geregeld. Wat nu als de werkgever niet een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd aanbiedt, maar een overeenkomst voor onbepaalde

Continue Reading →