Uitgelicht | Nieuws

Met ingang van 1 april 2014 wijzigt het Ontslagbesluit. In het huidige Ontslagbesluit is onder meer de ontslagvolgorde bepaald waaraan de werkgever zich moet houden als hij meerdere werknemers wil ontslaan wegens bedrijfseconomische gronden. In het oude systeem kon het voorkomen dat medewerkers die al de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, maar nog doorwerken, bij een ontslagronde in dienst

Continue Reading →

Bij een reorganisatie vanwege bedrijfseconomische redenen heeft deze werkgever veel goed gedaan: voldoende onderbouwing van de economische noodzaak tot reorganiseren, de personeelsvertegenwoordiging (pvt) is akkoord met een reorganisatieplan en er is zelfs een sociaal plan overeen gekomen met de bonden. Toch ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst met een medewerker niet omdat de werkgever onvoldoende inzichtelijk

Continue Reading →