Interessant voor arbodiensten en werkgevers: UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter en de addendum Corona bijgewerkt. Lees hier de meest actuele informatie over begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers en wat de invloed van de Coronacrisis hierop is. Werkwijzer Poortwachter De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie

Continue Reading →