Uitgelicht | Nieuws

Per 1 juli is het arbeidsrecht en het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid (WWZ). Inmiddels zijn we al weer enkele maanden verder. Uit de eerste uitspraken van rechters in ontslagzaken blijkt dat er duidelijk strenger én anders getoetst wordt. Welke ontwikkelingen zijn daarin te zien? Wat zijn uw ervaringen? En welke tips

Continue Reading →

Sinds 1 januari 2015 geldt  voor werkgevers bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer die eindigen op een kalenderdatum de zogeheten aanzegverplichting.  Wat zijn de belangrijkste regels en hoe pakt u dit als werkgever nu praktisch aan? In deze blog geef ik enkele praktische tips.  De aanzegverplichting houdt in dat de werkgever de werknemer

Continue Reading →

Voor werkgevers geldt sinds 1 januari 2015 de wettelijke verplichting om de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voor de einddatum schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan moet hij tevens aangeven onder welke voorwaarden hij dat wil doen. Deze zogeheten

Continue Reading →

Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer gaat de zogeheten aanzegverplichting gelden. Dit betekent dat de werkgever een werknemer minimaal een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk moet informeren of hij het contract al dan niet wil voortzetten. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan moet hij tevens aangeven onder welke

Continue Reading →