Met ingang van 1 april 2014 wijzigt het Ontslagbesluit. In het huidige Ontslagbesluit is onder meer de ontslagvolgorde bepaald waaraan de werkgever zich moet houden als hij meerdere werknemers wil ontslaan wegens bedrijfseconomische gronden. In het oude systeem kon het voorkomen dat medewerkers die al de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, maar nog doorwerken, bij een ontslagronde in dienst

Continue Reading →