Bij een reorganisatie moet volgens het afspiegelingsbeginsel per bedrijfsvestiging worden bekeken welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen. Bij het landelijk opererende asfaltbedrijf, waar deze uitspraak over gaat, stelt de kantonrechter vast dat sprake is van ploegen medewerkers die, ondanks de officiële werkgebieden die medewerkers hebben, landelijk werken. Ook kunnen volgens de rechter de ploegen in het bedrijf niet als aparte organisatorische verbanden worden aangemerkt. De kantonrechter vindt daarom dat landelijk moet worden afgespiegeld. http://goo.gl/fN16K