Soms maken bedrijven gebruik van een payrollbureau of een ander bedrijf dat de salarissen betaalt. Het payrollbedrijf heeft dan de medewerkers formeel in dienst, en dus op haar loonlijst staan, terwijl de medewerkers worden gedetacheerd naar het (inlenende) bedrijf dat gebruikt maakt van het payrollbedrijf. Juridisch kan het echter zo zijn dat niet het payrollbedrijf, maar het inlenende bedrijf als werkgever moet worden aangemerkt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de mogelijkheden van ontslag en voor het inlenende bedrijf, zoals uit deze uitspraak blijkt. Zie 5.2 en 5.10 e.v. http://goo.gl/6MHNd